კლინიკა გთავაზობთ საოჯახო მედიცინის მომსახურებას მაკაბის მიერ დაზღვეულ წევრებს, ისრაელის მოქალაქეებს და აგრეთვე საერთაშორისო ტურისტებს. საოჯახო მედიცინის და პირადი ექიმის მომსახურება თავისთავად კი მიზნად ისახავს ყველა მსურველს პირადი ექიმის სახით ჰყავდეს საიმედო, გულისხმიერი მრჩეველი და მკურნალი, რომლიც ზრუნავს მისი ჯანმრთელობის მდგომაროების შენარჩუნებაზე, ადრეულ ეტაპზე განსაზღვრავს ამა თუ იმ დაავადებასთან დაკავშირებულ რისკ-ფაქტორებს, რაც თავიდან აგვაცილებს ჯანმრთელობის სერიოზულ პრობლემებს. მიზანი არის უზრუნველყოს პირადი, ყოვლისმომცველი და გრძელდება ზრუნვა ინდივიდუალური კონტექსტში ოჯახის და საზოგადოების.

კლინიკის მუშაობაში გამოიყენება ისრაელის ჯანდაცვის მოდელი, სადაც თქვენ და მხოლოდ თქვენ , როგორც პაციენტს გაკისრიათ პასუხისმგებლობა საკუთარ ჯანმრთელობაზე თქვენი ექიმების ხელმძღვანელობით. უმეტეს სერვისებს ფარავს მაკაბის ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამა.

მნიშვნელოვანია, იქონიოთ თან მაკაბის მოქმედი ბარათი ექიმის კაბინეტში ვიზიტის დროს.

თქვენი ბარათი გამოყენება მხოლოდ:

  • საიდენტიფიკაციოთ
  • მაკაბისთან ანგარიშსწორებისთვის

თუ თქვენ არ გაქვთ ბარათი და ხართ მაკაბის წევრი შესაძლებელი არის აკტივაციის გავლა მაკაბი ონლაინის საშუალებით .