ტურიზმი უკვე დიდი ხანია პოპულარულია სხვადასხვა ქვეყნების მაცხოვრებლებს შორის, მათ შორის ქვეყნებში სადაც მედიცინის დონე მაღალია, მაგრამ სადაზღვევო ღირებულება იმდენად დიდია, რომ სამედიცინო ტურიზმი გახდა უფრო მომგებიანი იმ ქვეყნებში სადაც მედიცინის დონე მაღალია და მკურნალობის ფასი უფრო დაბალია ვიდრე მშობლიურ ქვეყანაში, ან მედიცინის დონე უფრო მაღალია ვიდრე მშობლიურ ქვეყნებში. სამედიცინო ტურიზმი აძლევს მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მცხოვრებ  ადამიანებს უნიკალურ ალტერნატივას ისარგებლონ სამედიცინო მომსახურებით არა მხოლოდ მათ ქვეყნებში, არამედ აგრეთვე აირჩიონ მკურნალობის თანამედროვე ტექნოლოგიები, მისაღები ფასები და მაღალი სტანდარტები სხვა ქვეყნებში.ისრაელის მედიცინის თანამედროვე მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, კვლევისა და მკურნალობის თანამედროვე მეთოდები, მაღალი კვალიფიკაციის მქონე სამედიცინო პერსონალი,ცნობილია მთელ მსოფლიოში .

თქვენს განკარგულებაშია შემდეგი მომსახურება:

  • ისრაელში დიაგნოსტიკის და მკურნალობის გეგმის შედგენა პაციენტის ჩასვლამდე-დიაგნოსტიკა და მკურნალობა
  • სამკურნალო გამაჯანსაღებელი დასვენება
  • სტაციონარული გამოკვლევა და მკურნალობა
  • პროფილაქტიკური სამედიცინო გასინჯვის (check-up) ჩატარება
  • აღდგენითი მკურნალობა-დაუსწრებელი (მანძილზე) კონსულტაციები წმყვანი კლინიკის სპეციალისტებთან
  • პაციენტის ჰოსპიტალიზაციამდე და პოსტჰოსპიტალური კურაცია და კონსულტაცია

დამატებითი მომსახურეობა:

 • ვიზების გაფორმება მკურნალობისათვის
 • უზრუნველყოფა ტრანსფერით, ექიმ
 • კონსულტანტ-თარჯიმანით და თანმხლები ახლობელისათის სასტუმროს ჯავშანით
 • საექსკურსიო და კულტურული პროგრამით უზრუნველყოფა.