პრევენციული მედიცინის იდეოლოგია და მეთოდოლოგია არის- ინდივიდუალური ჯანმრთელობის მდგომარეობის და სხეულის რეზერვების კონტროლი  , რომლის მიზანია ჯანმრთელი და ჯანსაღი ცხოვრების გახანგრძლივება. თავის მხრივ, პრევენციული ღონისძიებები  ჯანდაცვის სისტემის ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტია , რომელიც მიზნად ისახავს მოსახლეობის სამედიცინო და სოციალური აქტივობის გაზრდას და ჯანსაღი ცხოვრების წესის მოტივაციის დანერგვას .
პრევენციული მედიცინის მთავარი ამოცანაა  არის არა მკურნალობა ,არამედ დაავადებასთან დაკავშირებული  ორგანიზმის ცვლილებების წინასწარი  იდენტიფიკაცია. და  მიზნობრივი პრევენციული ღონისძიებები ჩატარები დაავადებიდან დაცვის მიზნით.

 ჩვენ კლინიკაში  გვჯერა , რომ შესძლებელია ზოგიერთი დაავადებების არიდება  და ზოგიერთი დაავადებების გადავადება . ამ მიზნით, ჩვენს კლინიკაში რეგულარულად ტარდება კლინიკური გამოკლევები, კონსულტირება ,  რისკ ფაქტორების იდენტიფიცირება

წლიური პრევენციული ვიზიტი.
რთული ტესტები და ჩვენებას.
იმუნიზაცია (დარტყმები).
რჩევები ცხოვრების ჯანსაღი წესის (დაკარგვის წონა, მოწევის, ჰიპერლიპიდემიის -Increase ლიპიდებს, და ა.შ.).
რჩევები ნარკოტიკების თავსებადობა, თუ პაციენტი იღებს ზე მეტი 2 ნარკოტიკების ამავე დროს.